T-FIXX® støpt inn i betongen, og øyenbolt skrudd fast i ankeret.

HALFEN PSA fungerer som et festepunkt for personlige fallsikringssystemer i betongbygningskomponenter; egnet for bruk av maksimalt to personer. ​

Et T-FIXX® Festeanker støpt inn i betongen brukes som festepunkt. En gjenbrukbar øyenbolt, skrudd fast i ankeret, er nødvendig for å feste personlig fallbeskyttelsesutstyr.

Egnetheten til det godkjente DEMU T-FIXX® festeankeret ble bekreftet i en DGUV * -test basert på CEN / TS 16415.

HALFEN PSA er den ideelle løsningen for konstruksjons- og vedlikeholdsarbeid i høyder som krever det høyeste sikkerhetsnivået:

  •  Løft vedlikeholdsarbeid
  •  Vedlikeholdsarbeid på master og tårn
  •  Vedlikeholdsarbeid på sol- og vindmølleprosjekter
  •  Takprosjekter
  •  Fasadearbeid (prosjekter)
  •  Fasade- og vindusrengjøring

Kataloger

PSA Festepunkt

Montasjeanvisning