Med hovedkontor i Langenfeld, Tyskland, er HALFEN et verdensledende internasjonalt selskap innenfor følgende områder:

  • Forankringsteknikk
  • Armeringsteknikk
  • Montasjeteknikk
  • Fasadeteknikk
  • Transportankersystemer
  • Strekkstagsystemer

Vi tilbyr våre kunder mer enn 20.000 produkter og gir de tekniske løsningene for anvendelse i bygg og industriprosjekter. Arkitekter og ingeniører benytter våre produkter og vår tekniske programvare i sine prosjekter. Byggefirmaer, elementfabrikker og (distributører / forhandlere) bruker vårt brede utvalg av produkter innen kommersielle prosjekter og boligbygging, for anleggsarbeid, utgravingsprosjekter, for trafikk og alle typer infrastrukturutviklinger. Kunder i industrien refererer til HALFEN for tekniske løsninger innen maskinteknikk, kjøretøyproduksjon, anleggsteknikk, kjemisk industri, og også for mange andre typer industrielle prosjekter.

Vi stoler på kraften i merkevaren: HALFEN, DEHA, FRIMEDA og DEMU er alle internasjonalt anerkjente og ledende merker.

Grunnlaget for vår suksess er verdensomspennende, langsiktige partnerskap med våre kunder og leverandører. Mer enn 1100 HALFEN ansatte arbeider for en felles interesse, med uvurderlig forpliktelse til å øke verdien; med sterkt fokus på kvalitet, kundeservice og innovasjon. Vi er en samfunnsansvarlig, miljømessig fokusert organisasjon som ser utover det umiddelbare (byggeplass / prosjekt) for å videreutvikle det bredere samfunnet.

Siden etableringen i 1929 har selskapets mål vært å tilby kundene individuelle løsninger med vekt på kvalitet, sikkerhet og teknologi. For å kunne redusere reaksjonstiden på kundeforespørsler, tror HALFEN på umiddelbar nærhet til kunden. Med våre egne datterselskaper eller via distributører har vi oppnådd dette målet i mer enn 60 land over hele verden.

I 2006 ble HALFEN innlemmet i CRH-gruppen; CRH plc Ireland er en regional, nasjonal og internasjonal markedsleder innen bygge- og anleggsbransjen. Med utvidelse i tankene, i produksjon og gjennom verdensomspennende distribusjon av produkter og tekniske løsninger, vil vi fortsette vår strategi for utvikling av nye markeder; og ta ytterligere skritt for å komme enda nærmere våre kunder over hele verden.

HALFEN i Norge startet først opp som et datterselskap til G. Block Watne AS i 1978. Deretter bli vi etablert som eget firma i 1984 under navnet Frimeda Norge AS. Da Frimeda og Halfen fusjonerte i Tyskland, fikk vi vårt tidligere navn Halfen-Frimeda AS. Sommeren 2007 ble vi en del av Halfen-Deha GmBh konsernet. Som et ledd i å slå sammen alle Halfen selskapene rundt om i verden ble det i 2009 endret til HALFEN. HALFEN AS Norge holder til, med lager og salgskontor, i Stavanger.

I tillegg til å levere HALFEN’s egne produkter er vi generalagent i Norge for produsentene Max Frank, Elematic, og Aschwanden. De velutviklede produktene danner komplette systemer som brukes av så vel betongelementfabrikker som entreprenører over hele landet. Vi tør trygt si at Norges ledende bedrifter innen byggebransjen er faste brukere av våre produkter.