HALFEN har nå kommet med en ny og oppdatert versjon av vårt beregningsprogram for forbindelsesanker for sandwichelementer. Versjon SPA 3.25

HALFEN har nå lagt ut ny versjon 3.25 av beregningsprogrammet for SPA forbindelsesanker for sandwich elementer. HALFEN har laget et omfattende og brukervennlig program for produktgruppen Sandwich Panel Anchors, SPA forbindelsesanker.

Siste versjon SPA 3.25 har følgende nyheter:

  • Forbedret testrutiner ved problemer i software registreringen
  • Integrert varmeoverførings kalkulasjon ihht. DIN EN ISO 6946 – 2008-4 Inkludert kort raport, detaljert raport og visning av detaljer
  • Tilleggs informasjon i innputfelt
  • Oppdaterte advarsler ved risiko for riss
  • Forbedret for indikasjon av problemer ved kalkulasjon av overhengselementer.

Dette er en anbefalt oppdatering.

Programmet finner dere under våre sider for Prefab fasade systemer. Link: Forbindelsesanker