Fra 1.7.2013 er byggevaredirektivet blitt erstattet av den nye Byggevareforordningen

Fra 1.7.2013 vil byggevaredirektivet bli erstattet av den nye Byggevareforordningen. Denne er tilpasset den nye ”European Building products regualtion” (EU-Bau PV, No. 305/2011). Dette gjelder for produkter som er under en harmonisert Europeisk produktstandard eller basser på en europeisk teknisk godkjenning (ETA-godkjenning) dvs. underlagt en europeisk teknisk evaluering i henhold til nye retningslinjer for byggevarer. Disse produktene må være CE – merket. I tillegg må produsenten utarbeide en såkalt ytelseserklæring (DoP – Declaration of Performance) for disse produktene og gjøre dem tilgjengelige for kundene.

Med en ytelseserklæring i kombinasjon med et CE – merke, garanterer produsenten at reguleringene for Europeiske produkter er fulgt.

Produkter som ikke faller inn under en harmonisert standard eller det ikke er annen evalueringsdokumentasjon for denne typen produkt, er ikke inkludert i disse reguleringene og kan fortsatt brukes ihht. Nasjonale godkjenninger og standarder som anerkjennes fra andre EØS-land.

Følgende HALFEN produkter er underlagt europeisk regulering:

  • HALFEN skinner HTA-CE, basert på europeisk teknisk godkjenning (ETA-godkjenning)
  • DETAN Strekkstagsystem, basert på europeisk teknisk godkjenning (ETA-godkjenning)
  • HALFEN Gjennomlokkingsarmering HDB, basert på europeisk teknisk godkjenning (ETA-godkjenning)
  • Bæresystemer for teglfasader, HK4 systemet, basert på europeisk teknisk godkjenning (ETA-godkjenning)
  • DEMU gjengehylser, Vemo lettehylser og Demu T-Fixx, basert på europeisk teknisk godkjenning (ETA-godkjenning)

Alle andre HALFEN produkter er fortsatt underlagt nasjonale godkjenninger da ingen europeisk regulering finnes.

Hva vil dette bety for våre kunder?

  • ­For fremtiden må alle kundene få tilgang til en ytelseserklæring (DoP) for alle CE – merkede produkter. Ytelseserklæringen (DoP) vil være tilgjengelig for nedlastning på HALFEN sine hjemmesider.  Dette bekrefter for kundene at de Europeiske reguleringene for byggevarer er blitt fulgt. De prinsipielle egenskapene til produktet, for eksempel, materialvalg, bruksforhold, test miljø også videre må være inkludert i ytelseserklæringen (DoP). HALFEN som selskap sikrer at kundene får et høykvalitetsprodukt og garanterer de beskrevne karakteristikkene til produktet.
  • De tidligere CE -deklarasjonene (samsvarserklæringene) for disse produktene er ikke lenger gyldige.

Hva vil ikke forandre seg?

  • CE – merket vil fortsatt bli satt på medfølgende dokumenter og / eller på produktet.
  • Produkter som ikke er inkludert i europeisk regulering kan fortsatt brukes som normalt