HALFEN har oppnådd ETA godkjenning for sine originale HALFEN HTA skinner og dermed fått CE sertifisering for 30 Europeiske land

HALFEN presenterer ETA godkjent og CE merket HTA innstøpningsskinner

I begynnelsen av 2010, etter omfattende forskning, lykkes HALFEN i å oppnå ETA godkjenning (09/0339) for sine originale Halfen skinner og dermed få CE sertifisering for 30 Europeiske land. Det betyr høyere beskyttelse, sikkerhet, kvalitet, service – og flere fordeler du kan stole på!

Ønsker du å vite mer om HALFEN HTA-CE skinnen? Åpne flygebladet „A new star for the Whole of Europe“, teknisk informasjon finner du i vår Tekniske produktkatalog „HALFEN HTA-CE Cast-in Channels“.