Kontaktinformasjon

Flintegata 4
Pb 2080
4095 Stavanger.
Norge

Tlf:     51 82 34 00

E-post generell: post@halfen.no
E-post teknisk: teknisk@halfen.no 
Internett: www.halfen.com

Jorunn Lilleskog
Jorunn LilleskogSalgs- og innkjøpskoordinator
Mobil: 901 23 709
Mads Klungtveit
Mads KlungtveitProsjektsalg
Mobil: 412 25 432
Nils Idsø
Nils IdsøSalgssjef
Mobil: 951 19 682
Steffen Halvorsen
Steffen HalvorsenSalgsingeniør
Mobil: 995 69 999
Kenneth Sola
Kenneth SolaTeknisk sjef
Mobil: 916 89 123
Daniel Ricardo Escobar
Daniel Ricardo EscobarLager- og transportansvarlig
Mobil: 947 95 320
Kolbjørn Kals¨åsProsjektsalg
Mobil: 452 20 752