CRET Skjærkraftdybler HSD

Skjærkraftdybler brukes for kraftoverføring i bevegelighetsfuger. Vårt store utvalg av skjærkraftdybler dekker alle bruksområder, fra de enkle stangdyblene som CRET 10 til de mer avanserte løsningene som høykapasitet dybel CRET HSD 100 serien og et omfattende program med skjærkraftdybel for akustisk demping som CRET SILENT.

CRET HSD 100 serien

CRET HSD 100/-155 Serien

Høykapasitetsdybel i syrefast stål for bevegelse i dybelens lengderetning. Overførerlaster i alle retninger. Den høye kapasiteten skylden dybelens utforming og dens evne til å spre lastene til resten av konstruksjonen.

Som standard brukes 100 serien til fuger opp til 60mm og dekketykkelse opp til 780mm med lastkapasitet opp til 723kN

CRET HSD 100V/-155V Serien

Høy kapasitetsdybel for sidesveisbevegelse og bevegelse i dybelens lengderetning. Tar sidebevegelse fra +/- 12,5 til +/-21,0 mm. Overførerlaster i alle retninger. Den høye kapasiteten skylden dybelens utforming og dens evne til å spre lastene til resten av konstruksjonen.

Som standard brukes 100 serien til fuger opp til 60mm og dekketykkelse opp til 780mm med lastkapasitet opp til 723kN

CRET 500 serien

Høykapasitetsdybel i syrefast stål for horisontalbevegelse og store fuger. Overførerlaster i alle retninger.

Cret 5xx for vanlig bevegelse i dybelen lengderetning

Cret 5xx V20 for bevegelse også sidesveis. +/- 10 mm

Cret 5xx V40 for bevegelse også sidesveis. +/- 20 mm

Varianter:

  • CRET-504 – for fuger fra 10-40mm
  • CRET-508 – for fuger fra 50-80mm
  • CRET-512 – for fuger fra 90-120mm
  • CRET-515 – for fuger fra 130-150mm

CRET 900 serien

CRET-905B /-910B – Balkongdybelen for store fugeåpninger

Cret 900B Balkongdybler er en fast dybel for store fuger og høye laster. Syrefast dybel som også tar strekk slik at utglidning og bruk av sug-anker unngås

CRET-941 / -945 Høydejusterbar repo-dybel

Syrefaste skjærkraftdybler for prefabrikkerte trappe- og repo-elementer med eller uten trinnlydsdemping -SILENT. Dyblene tar høye laster og kan høydejusteres vertikalt. Systemet har 3 deler: Hylse, dybel og trykkplate APG som legges i det prefabrikkerte elementet. Hylsen støpes i vegg og dybel tres i hylse etter støp. Før montering av elementene kan dybelplaten høydejusteres før elementet heises på plass.

CRET 10 serien

CRET-10 Med hylse P i plast

Syrefast stangdybel for mindre laster. Dybelen levere som standard i lengder på 300 – 600mm til fuger opp til 50 mm og laster opp til 30,7kN for dekketykkelse opp til 280mm. Hylse P i plast med spikerkrage og tett ende.

Dyblene leveres i flere varianter: Cret 11 – Glatt rundstål – ubehandlet svart stål / Cret 13 – Glatt rundstål – varmgalvanisert / Cret 14 – Glatt rundstål – rustfri A2 kvalitet

CRET-10 med hylse Cret-J i syrefast stål – A4-8

Cret-J hylse i syrefast stål for overføring av skjærkrefter med krav om bevegelse i dybelen lengderetning. Brukes hvor det stilles krav til bestandighet / korrosjon. Hylsen har spikerkrave for enkel montering. Innvendig Ø21 mm. Se over for informasjon om dybelen.

CRET-10 med hylse Cret-O for sidesveis bevegelse

Cret-O hylse i syrefast stål for overføring av skjærkrefter med krav om bevegelse i dybelens lengderetning og sidesveis bevegelse. Brukes hvor det stilles krav til bestandighet / korrosjon. Hylsen har spikerkrave for enkel montering. Innvendig Ø21/46 mm. Hylsen er fylt med et elastisk trykkabsorberende skum. Se overfor for informasjon om dybelen.

CRET SILENT serien

Cret-960/-970 og -980/981/984/985/986 Skjærkraftdybel med trinnlydsdempende egenskaper

Høykapasitetsdybler med trinnlydsdempende egenskaper – Se Lyddempende produkter