Armeringsryttere, type U-KORB

U-Korben blir satt inn som avstandsholder mellom under- og overarmering i såler, dekker og vegger.Den sikrer avstanden mellom begge armeringslag og holder disse i den statisk riktige posisjonen.

Kvalitative fordeler:

  • U-Korb gir full støtte i hele lengden på 2 meter som følge av de vertikale stengene. Fabrikasjonslengde er 2450mm
  • Sparer tid og materialer i forhold til enkle støtter – opptil 30 % sammenlignet med armeringsryttere i rett linje.
  • Stor støtteflate – 2000×200 mm = 0,4 m2 dekkes av en U-korb.
  • Ingen kontakt med forskalingen – følgelig ingen fare for skader på forskalingen eller korrosjon.